New York Metropolitan Flora

Baptisia tinctoria (L.) Vent. - Yellow Wild-indigo

Baptisia tinctoria
Baptisia tinctoria (L.) Vent.

Native , Frequent

By Science Staff

Not peer reviewed

Last Modified 01/10/2012

Back to Baptisia

Baptisia tinctoria

Common Names

Yellow Wild-indigo